Shop

NeuroNeeds е соработка на здравствени работници посветени на развој на безбедни, природни и ефективни нутриционистички производи дизајнирани за поединци со широк спектар на невролошки нарушувања.

Покрај митохондријалната функција/енергетскиот метаболизам, овие производи се однесуваат и на оксидативниот стрес, невротрансмисијата и воспаленијата. Овие процеси се многу зависни од клеточната микро-исхрана, која вклучува повеќе витамини, минерали и антиоксиданси.

We found 6 products available for you